Vi garanterar nöjda kunder!

Coronaviruset

För oss på Deson Elinstallationer AB är säkerheten och omsorgen för våra kunder och medarbetare högsta prioritet.

Vi lyssnar och följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har sedan en tid tillbaka tillsammans diskuterat vad vi mer kan göra för försiktighetsåtgärder för att förebygga och säkerställa hälsa samt minimera oro hos våra kunder.

Tillsammans har vi tagit fram en "försiktighetsplan" som vi samtliga skall efterleva. Vi gör vad vi kan för att minimera smittspridningen.

Vi tar även för givet att Ni som kund informerar oss om Er situation utifall Ni uppvisar förkylningssymtom. Så att vi tillsammans kan diskutera hur vi skall kunna genomföra / slutföra ert projekt.

Med vänliga hälsningar,
David Axelsson med personal

Installation Service Data Larm Tele

Läs mer om våra tjänster